خرید دوربین مداربسته در ارومیه,

فروش دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت معتبر نصب دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت سیستم های حفاظتی در ارومیه,

انتقال تصویر دوربین مداربسته در ارومیه,

دوربین مداربسته تحت شبکه ارومیه,

تصویر دوربین در موبایل ارومیه,

راهبند  گیت بازرسی ورود و خروج ارومیه,

 کنترل تردد حضور و غیاب ارومیه,

نصب و فروش آنتن مرکزی ارومیه,

دکل مهاری و دکل انتقال تصویر ارومیه,

 اجرای سیستم های نظارتی در ارومیه,

نصب صفحه خورشیدی در ارومیه,

سولار,پنل,صفحه,انرژی,خورشیدی,اورمیه,

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

  محاسبات توان مورد نیاز پنلهای خورشیدی جهت تولید برق:

 

 

 

برای محاسبه توان موردنیاز صفحات خورشیدی ابتدا می بایست وات مصرفی دستگاههایی را که میخواهیم برق مورد نیاز آنها را از طریق سلول های خورشیدی تامین کنیم را مشخص می کنیم.

 

    سپس میزان زمانی که آن دستگاه یا مصرف کننده در مدار خواهد بود در وات مصرفی آن ضرب شود.

 

مثال: اگر ۴ عدد لامپ ۲۰ وات و یک تلویزیون کوچک ۵۰۰ وات داشته باشیم به طوری که هر یک از لامپها ۵ ساعت در شب و تلویزین ۴ ساعت روشن باشد مقدار پنل مورد نیاز برابر خواهد بود با:

 

۴لامپ*۲۰وات*۵ساعت=400 وات

 

+

 

۱تلویزیون*۵۰۰*۴ساعت=2000  وات

 پس در مجموع 2400 وات پنل مورد نیاز است .