خرید دوربین مداربسته در ارومیه,

فروش دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت معتبر نصب دوربین مداربسته در ارومیه,

شرکت سیستم های حفاظتی در ارومیه,

انتقال تصویر دوربین مداربسته در ارومیه,

دوربین مداربسته تحت شبکه ارومیه,

تصویر دوربین در موبایل ارومیه,

راهبند  گیت بازرسی ورود و خروج ارومیه,

 کنترل تردد حضور و غیاب ارومیه,

نصب و فروش آنتن مرکزی ارومیه,

دکل مهاری و دکل انتقال تصویر ارومیه,

 اجرای سیستم های نظارتی در ارومیه,

نصب صفحه خورشیدی در ارومیه,

سولار,پنل,صفحه,انرژی,خورشیدی,اورمیه,

00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

فرم تقاضاي ثبت استفاده از تکه باندهاي  فركانسي250/24- 05/24 گيگاهرتز

 

توجه مهم: متقاضي لازم است به طور تفصيلي مشخصات خود را در بخش يک و مشخصات شبکه را در بخش­هاي ديگر (براي هر لينک ارتباطي نقطه به نقطه يک برگ فرم تقاضاي ثبت ذيل را بهمراه يک برگ فرم  اعلام نظر شهرداري مندرج در جدول شماره دو اين مصوبه ) تکميل کند. پس از تکميل مدارک، تاييديه توليد شده توسط نرم افزار بايد توسط بهره­بردار چاپ شده و نگهداری شود. در غير اين­ صورت فرم پر شده به سازمان ارسال شده و شماره ثبت اخذ شود.

 

1- مشخصات متقاضي

1-1 نام بهره­بردار: _____________________________ 

1-2 شماره پروانه فعالیت:  __________ تاريخ صدور پروانه: _______________ تاريخ پایان اعتبار پروانه:

1-3 نشانی شرکت : استان: __________  شهر: _________   خيابان: ___________________

1-4 آدرس پست الکترونيک:     ____________@___________

 

 

2- مشخصات ايستگاه

 

 

الف-1   ايستگاه يک

الف-2   ايستگاه دو

 

نشانی: ____________________________

عرض جغرافيايي به درجه دقيقه و ثانيه: __  __N __

طول جغرافيايي به درجه دقيقه و ثانيه:   __  __E ___

ارتفاع ساختمان __ + ارتفاع دکل __  =  مجموع __ متر

بهره آنتن (dBi): _____

شماره سریال دستگاه:

نشانی: ___________________________

عرض جغرافيايي به درجه دقيقه و ثانيه: __  __N __

طول جغرافيايي به درجه دقيقه و ثانيه:   __  __ E ___

ارتفاع ساختمان __ + ارتفاع دکل __ =  مجموع __ متر

بهره آنتن (dBi): _____

شماره سریال دستگاه:

 

 

طول لينک ارتباطی مستقيم بين دو ايستگاه به کيلومتر با دقت يک رقم اعشار:   ___ . ___   کيلومتر

 

3    مارك دستگاه:  ____________  مدل دستگاه:   ____________                                 

4    شماره مجوز شهرداری:  ______________ تاريخ صدور مجوز شهرداری:  _______________

 

 

 

 

امضا و مهر شرکت: ________

 

 

                        فرم اعلام نظر شهرداري يا متولی محل نصب دکل آنتن در باند GHz24

 

1-    مشخصات متقاضی (توسط متقاضی پر شود)

نام بهره­بردار:

شماره پروانه فعالیت( صادره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی):  __________ تاريخ صدور پروانه: __________
تاريخ پایان اعتبار پروانه: ______

نشانی شرکت : استان: __________  شهر:  _________   خيابان: ___________________

نشاني پست الکترونيک:     ____________@___________

 

 

2-    مشخصات دکل آنتن (توسط متقاضی پر شود)

2-1- مختصات جغرافيايی (دقت دهم ثانيه)

نشانی دقيق محل نصب

ارتفاع دکل (متر)

نوع دکل

ترکيب

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

مهاری

خود ايستا

مشبک

لوله­ای

مخفی

__E _   "  _  "  .__

__N _   "  _  "  .__

 

 

 

 

 

 

 

نظر شهرداري

 

 

 

 

                                                           

 

مهر و امضا:

تاريخ:

 

 

 

متقاضیان استفاده از لینکهای رادیویی در ارومیه و سطح استان میبایست پس از تکمیل فرم  و دریافت نظریه شهرداری آن را به آدرس سازمان تنظیم مقررات رادیویی منظقه آذر (ویژه استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل) ارسال نمایند.

 

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذر
پست الکترونیک:
azar@cra.ir
تلفن: ۵۱۰۰۳۶۰۰ ۰۴۱
نمابر: ۳۳۳۷۶۷۷۶ ۰۴۱

نشانی: تبریز، نرسیده به چهارراه آبرسان، کوچه شهید رزقیان (سبلان سابق)، پشت تامین اجتماعی شعبه ۴ 
 

استان های تحت پوشش: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل